...

Tube

Polietilenske tube

Ekstrudirane plastične tube od:
 • LDPE
 • HDPE
 • LDPE + HDPE smese.
PE tube:
 • ofset štampa 6 boja
 • lak
 • ukrasna štampa.
Prečnici PE tuba:
 • 13,5 mm
 • 19 mm
 • 22 mm
 • 25 mm
 • 27 mm
 • 30 mm
 • 35 mm
 • 40 mm
 • 50 mm
⌀ (mm) O (mm) W (mm) L (mm) Zapremina (ml) Navoj Zatvarači
min max min max
13.5 2 0.4 35 80 4 8 M7x1 Z-309
19 1.2 48 100 5 20 M6 Z-300Z-364
M11x1.5 Z-103, Z-254, Z-193Z-385
22 1.2, 4 55 120 10 25 M11x1.5 Z-103
M15x1.5 Z-135,  Z-244,  Z-238Z-292Z-109 Z-145,  Z-182,  Z-207Z-205+Z-275/N,  Z-103+Z-204/N,  Z-105,  Z-378Z-100Z-147Z-384Z-264Z-318Z-319Z-347Z-348Z-234Z-266Z-309Z-349
25 2.5, 4, 5 0.5 60 140 15 50 M15x1.5
27 2.5, 4 65 140 20 75
30 2.5,  3.5, 
4, 5, 6, 
7, 9
70 145 25 80
35 75 160 40 120
40 90 185 70 185
50 3, 5, 9 100 195 120 280 S22x3 Z-224  Z-354  Z-355  Z-362
skica tube

Zapremina tube

zapremina tube

Kod štampe uzeti u obzir sledeća ograničenja:

štampa tube

Tube sa specijalnom izvedbom

specijalne tube
 1. Sa leptirastom otkidajućom glavom(f 19)
 2. Sa krunastom otkidajućom glavom (f 22)
 3. Sa izduženim grlom bez navoja (f19)
 4. Sa izduženim grlom sa navojem (f19)

Laminatne tube

Laminatne tube sa barijernim slojem.
Laminatne tube:
 • flekso štampa
 • ukrasna štampa
 • zaštitna folija na otvoru tube(po zahtevu).
Prečnici laminatnih tuba:
 • 19 mm
 • 25 mm
 • 28 mm
 • 30 mm
 • 35 mm
 • 40 mm
Prečnik tube ⌀ (mm) Otvor tube (mm) Dužina tube Zapremina (ml) Navoj Zatvarači Napomena
min max min max
19 1.2 80 120 15 30 M6
M11x1.5
Z-300, Z-364
Z-103, Z-254, Z-193
25 7 80 195 25 80 M15x1.5 Z-238, Z-292 Z-109, Z-145, Z-182, Z-145 Z-205+Z-275/N, Z-205+Z-204/N Z-105 Z-100, Z-147 Z-264, Z-318, Z-319, Z-347, Z-348 Z-234, Z-266, Z-309, Z-349 Birati zatvarač istog ili manjeg prečnika od tube
28 30 100
30 30 110
35 35 150
40 40 200