...

Tegle

Višenamenske tegle i kutije izrađene od PP, PET, PS i HDPE materijala, zapremine od 50 ml do 1000 ml.

Naziv: O-494

Zapremina:

Materijal: PP

zatvarač: O-495

Navoj: Ø23,8

Namena: Kozmetika

Naziv: O-294

Zapremina:

Materijal: PS

zatvarač: O-295

Navoj: 64 x 82

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: O-108

Zapremina: 5 gr

Materijal: PP - PS

zatvarač: O-108

Navoj: Ø30

Namena: Kozmetika-Farmacija

Naziv: O-975

Zapremina: 35 gr

Materijal: PP

zatvarač: O-976

Navoj: Ø32,4/Ø30

Namena: Farmacija

Naziv: O-569

Zapremina: 45 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-570

Navoj: 48 x 7,5

Namena: Kozmetika

Naziv: F-433

Zapremina: 50 ml

Materijal: PVC

zatvarač: O-570; O-790

Navoj: 48 x 7,5

Namena: Kozmetika

Naziv: O-878

Zapremina: 50 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-333, O-334, Z-353

Navoj: Ø59,5/Ø61

Namena: Kozmetika

Naziv: O-954

Zapremina: 100 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-955

Navoj: 68 x 9

Namena: Kozmetika

Naziv: O-576

Zapremina: 150 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-577

Navoj: Ø66,4/Ø68

Namena: Kozmetika

Naziv: O-384

Zapremina: 150 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-384/T,Z,P

Navoj: 72 x 10

Namena: Kozmetika

Naziv: O-952

Zapremina: 200 ml

Materijal: PP

zatvarač: O-953

Navoj: 84 x 9

Namena: Kozmetika

Naziv: O-344

Zapremina: 200 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: O-342

Navoj: Ø84/Ø85

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-561

Zapremina: 250 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-351

Navoj: -

Namena: Kozmetika

Naziv: F-549

Zapremina: 300 ml

Materijal: PET

zatvarač: Z-377

Navoj: 61,5 x 16

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-434

Zapremina: 300 ml

Materijal: PVC

zatvarač: O-384 Z/P

Navoj: 72 x 10

Namena: Kozmetika

Naziv: F-395

Zapremina: 300 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-269

Navoj: 62,5 x 5

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-442

Zapremina: 320 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-329

Navoj: 61 x 10

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-434/A

Zapremina: 350 ml

Materijal: PVC

zatvarač: O-384 Z/P

Navoj: 72 x 10

Namena: Kozmetika

Naziv: F-435

Zapremina: 400 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-252

Navoj: 92 x 16

Poklopac: O-399

Namena: Kućna hemija-Industrijska hemija

Naziv: F-438

Zapremina: 420 ml

Materijal: PVC

zatvarač: Z-326

Navoj: 70 x 10

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-461

Zapremina: 500 ml

Materijal: PP

zatvarač: Z-269

Navoj: 62,5 x 5

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-435/A

Zapremina: 500 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-252

Navoj: 92 x 16

Poklopac: O-399

Namena: Kućna hemija-Industrijska hemija

Naziv: F-539

Zapremina: 720 ml

Materijal: PP

zatvarač: Z-376

Navoj: 81 x 24

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-439

Zapremina: 810 ml

Materijal: PVC

zatvarač: Z-326

Navoj: 70 x 10

Namena: Prehrambena industrija

Naziv: F-432

Zapremina: 1000 ml

Materijal: HDPE

zatvarač: Z-252

Navoj: 92 x 16

Poklopac: O-399

Namena: Farmacija-Industrijska hemija