Proizvodi

Tube

Ekstrudirane plastične tube od: LDPE, HDPE, LDPE + HDPE smese.
PE tube:
 • ofset štampa 6 boja
 • lak
 • ukrasna štampa.
Prečnici PE tuba: 13,5; 19; 22; 25; 27; 30; 35; 40; 50 mm.

Laminatne tube sa barijernim slojem.
Laminatne tube:
 • flekso štampa
 • ukrasna štampa
 • zaštitna folija na otvoru tube (po zahtevu).
Prečnici laminatnih tuba: 19; 25; 28; 30; 35; 40 mm.

Flaše

Duvana šuplja tela (flaše, tegle, dozne...) u preko 500
oblika i veličina zapremine 20ml - 4000ml.
Sirovine koje se koriste za izradu ovih proizvoda su:

 • LDPE
 • HDPE
 • PP
 • PET
 • PVC

Pogledaj galeriju

Tegle

Višenamenske tegle i kutije izrađene od:
 • PP
 • PET
 • PS
 • HDPE materijala
zapremine od 50 ml do 1000 ml.

Ostali proizvodi od plastike

Na zahtev naručioca, proizvodimo artikle do 1000g za potrebe
 • Automobilske industrije
 • Građevinske industrije
 • Prehrambene industrije
 • Mašinske industrije
 • Elektro industrija
 • Farmacije i medicine.
od klasičnih i inženjering materijala.