Istorijat

1957.

Osnovana Samostalna zanatska radnja Bakelit preteča današnjeg Chemosa. Osnovna delatnost radnje je bila prerada duroplasta. Radnja zapošljava 10 radnika.

1959.

Menja se naziv firme u Zanatsko preduzeće Chemos. Fabrika počinje sa preradom termoplastičnih materijala i to u okviru proizvodnje donjih delova obuće.

1960.

Proizvodni pogoni se sele na današnju lokaciju u novoizgrađene objekte.

1961.

Kupljena je prva automatska mašina za brizganje termoplastičnih materijala. Danas je mašina izložena u krugu fabrike kao istorijski eksponat.

1963.

Počinje intenzivan razvoj fabrike uz prelazak sa zanatskog na industrijski način proizvodnje. Fabrika zapošljava 90 radnika.

1965.

Po nalogu države fabrika se pripaja Fabrici Obuće i plastike Solid iz Subotice. Deo Fabrike Solid-pogon Chemos zadržava svoju samostalnost u tehničkom, finansijskom i pravnom smislu i nakon pripajanja. Počinje proizvodnja peta od plastičnih masa.

1968.

Proizvodna delatnost se širi na proizvodnju peta sa metalnim štiftom, peta za presvlačenje i farbanih peta, što obezbeđuje Chemos-u velik prodor na tržište Evrope.

1969.

Osnovan je pogon ambalaže. Izgrađen je zajedničkim ulaganjem preduzeća Genex iz Beograda i Kombinata Solid i počinje da radi pod imenom Solgen. Pogon je opremljen linijom za proizvodnju tuba, mašinom za duvanje, mašinama za brizganje i mašinom za ukrasnu i sitoštampu.

1972.

Chemos kupuje i preuzima Solgen i počinje samostalno da upravlja radom i daljim razvojem pogona ambalaže. Fabrika proizvodi 5.500.000 jedinica proizvoda na godišnjem nivou sa 240 zaposlenih radnika.

1973. - 1982.

Fizički obim proizvodnje u segmentu proizvodnje donjih delova obuće, brizgane i duvane ambalaže i tehničkih artikala, uvećao se skoro četiri puta. Na godišnjem nivou sa ukupno 712 zaposlenih radnika proizvodnja je porasla na 200 miliona jedinica proizvoda. Izgrađena je zgrada Pogona II, Pogona III, magacin zapaljivih sirovina, kompresorska stanica, trafo stanica, prečistač otpadnih voda... U ovom periodu je kupljeno 47 mašina za brizganje termoplasta, 14 mašina za ekstruziono duvanje i 3 mašine za površinsku dekoraciju.

1983.

Fabrika Chemos se izdvaja iz Kombinata i postaje samostalna i nezavisna u svakom pogledu. Montira se moderna telefonska centrala.

1986.

Godina velikih investicionih ulaganja u mašine za potrebe alatnice, pogona donjih delova obuće i pogona ambalaže i izgradnja dela upravne zgrade.

1990.

Krajem ove godine Chemos prerasta iz Društvenog preduzeća u deoničarsko društvo i počinje proces privatizacije fabrike..

1991. - 1994.

Period otežanog poslovanja u kojem je zbog raspada Jugoslavije fabrika izgubila veliki deo tržišta. Zbog galopirajuće i nezapamćene inflacije, Chemos kao i ostala preduzeća, trpi velike gubitke.

1996.

Godina oporavka fabrike. Izvozni poslovi obezbeđuju upošljavanje kapaciteta fabrike, što se pozitivno odražava na poslovanje.

1997.

Uvodi se standard ISO 9001, i Chemos kao moderno organizovana fabrika, dobija sertifikat.

1998. - 2002.

Transformacija deoničarskog društva u akcionarsko društvo. Period stabilnog poslovanja. Izgradnja hale za magacin gotovih proizvoda koja je građena uz poštovanje propisa za namenu proizvodnje. Jul 2000. - Izvršena resertifikacija ISO 9001.

2003. - 2007.

Period otežanog poslovanja zbog usporenog procesa privatizacije. Stagnacija u razvoju fabrike. Februar 2004. – Izvršena resertifikacija ISO 9001.

2008.

Prodat upravljački paket akcija Chemos-a. U toku je reorganizacija u svim segmentima poslovanja fabrike. Izvršena resertifikacija ISO 9001.